17 lutego 2016

Power BI

Moc „Power BI” w Microsoft Dynamics NAV 2016

Microsoft Dynamics NAV 2016 został wydany w nowej rozszerzonej funkcjonalności: tryb mobilny rozwiązań biznesowych oraz usługi „cloud computing” dla małych oraz średnich przedsiębiorstw. Oznacza to że Microsoft kontynuuje swoje zobowiązanie wykonywania nowych inwestycji w oferowanym systemie ERP dla nowych wersji produktu.

Jednym z dowodów na to że system NAV 2016 jest jednym z ważniejszych elementów firmy Microsoft jest to że został wypuszczony całkowicie nowy produkt. Produktem tym jest MS Power BI.

Microsoft Power BI jest zupełnie nową integracją z systemem NAV 2016. Poprzez Power BI, Dynamics NAV uzyskał zdolność do transformacji danych firmy w bogate efekty wizualne. Celem takiego sposobu przekazywania danych odbiorcy jest to aby zebrać i zorganizować ważne elementy funkcjonowania firmy w jednym miejscu i pokazania ich w czytelny oraz przejrzysty sposób. Pozwoli to na skupienie się na tym co jest w danej chwili najważniejsze dla firmy, w krótkiej oraz długiej perspektywie rozwoju.

 

Z Power BI w Dynamics NAV mamy możliwość analizować informację w każdym miejscu na świecie, zarówno w siedzibie firmie jak i w trakcie delegacji. Możliwe jest to dzięki umieszczeniu wszystkich danych z systemu w chmurze.

BI systemu NAV 2016 posiada pre-definiowany kokpit co oznacza że możemy go dostosować do własnych preferencji. Pozwala to niezwykle szczegółowo przedstawić wszystkie interesujące nas dane w jednym miejscu. Ponadto system BI pozwala w prosty sposób tworzyć interaktywne raporty służące głębszej analizie biznesowej. Najważniejszą zaletą takiego wykonanych raportów jest szybkość ich tworzenia. System w kokpicie głównym wyświetla „żywe” informacje o firmie aktualizowane w czasie rzeczywistym. Pozwala to na szybką reakcję w przypadku niespodziewanych zmian na rynku. Prezentacja danych odbywa się poprzez wykresy „Pie-Bubble”, Mapy geograficzne, drzewek danych, wykresy typu lejek oraz wielu innych.

Funkcjonalność Power BI jest specjalnie zaprojektowana pod specyfikę małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Dostęp do kluczowych danych finansowych mają właściciele firm, menadżerowie czy kadra kierownicza. Zapewnia to stalą kontrolę nad budżetem firmy.