17 lutego 2016

Produkcja

Zdolności produkcyjne w MS Dynamics NAV

Za pomocą modułu produkcyjnego w MS Dynamics NAV, można zwiększyć wydajność produkcyjną i skutecznie zarządzać całym procesem produkcyjnym, w tym zleceń produkcyjnych, norm materiałowych (BOM), łańcuchem dostaw oraz planowaniem wymagań technologicznych. Elastycznie zaprojektowane procesy oraz zintegrowane informację z pozostałymi modułami pozwolą na określenie terminu realizacji zamówienia dla klienta, szybką reakcję na najnowsze wymagania i zmiany oraz na dokładną kalkulację wszystkich kosztów poniesionych w procesie produkcyjnym.

Moduł produkcyjny w MS Dynamics NAV zawiera:

Normy materiałowe (BOM – Bills of Material) – jest to zestawienie materiałów/surowców potrzebnych do produkcji określonego wyrobu gotowego. System MA Dynamics NAV ma możliwość tworzenia kilku wersji BOM-ów oraz obsługę wielopoziomowego zestawienia aż do pięćdziesiątego poziomu zagłębienia. Zarządzanie materiałami wykorzystanymi w produkcji odbywa się za pomocą marszruty utworzonej w systemie.

Marszruty – system MS Dynamics NAV dostarcza funkcjonalność tworzenia marszrut, przypisywania dla gniazd i stanowisk roboczych kosztów, narzutów oraz zarządzaniem zdolnościami produkcyjnymi. Marszruta określa kolejność operacji, które są wymagane do utworzenia wyrobu gotowego.

Planowanie procesu produkcyjnego – system MS Dynamics NAV umożliwia tworzenie planów produkcyjnych poprzez zaawansowane arkusze, które umożliwiają kierownikom produkcji podejmowanie najlepszych decyzji.

Przetwarzanie procesu produkcyjnego – zarządzanie procesem produkcji w MS Dynamics NAV podzielone jest na etapy, w których możemy dowolnie definiować procesy produkcyjne. Sam proces rozpoczyna się od planowanego zlecenia produkcyjnego, w którym wstępnie przypisywany jest BOM oraz marszruta, które generują się automatycznie z możliwością modyfikacji. Na proces produkcyjny składają się poszczególne czynności:

Zarządzanie brakami – zarządzanie brakami w MS Dynamics NAV pozwala na rejestrację braków na kilka sposobów:

dla surowców w BOM-ie produkcyjnym,

w marszrutach np. poprzez wykorzystanie procentowego udziału, w BOM-ie lub marszrucie,

za pomocą stałej kwoty.

Kooperacja – zlecenie jednej lub kilku operacji dla dostawcy z zlecenia produkcyjnego dla kontrahenta zewnętrznego.

Produkcja pod zamówienia – funkcja systemu MS Dynamics NAV ma możliwość zaplanowania zleceń produkcyjnych pod zamówienia sprzedaży poprzez automatyczne generowanie zleceń produkcyjnych bezpośrednio z zamówienia sprzedaży. W trakcie planowania wykonywana jest rezerwacja wyrobów gotowych pod zamówienie oraz utworzone śledzenie zarówno zamówienia oraz numerów seryjnych/partii dla wyrobu gotowego i zużytych do produkcji surowców.

Prognozowanie i planowanie procesu produkcyjnego – MS Dynamics NAV pozwala na przewidywanie zapotrzebowania materiałowego pod produkcję wg użytych norm. Możliwe są również zmiany na bieżąco prognozowanych planów zapotrzebowania produkcyjnego zarówno na materiały jak i zasoby firmy. Mechanizm planowania wykorzystuję MPS (harmonogram główny produkcji) oraz MRP (planowanie zapotrzebowania materiałowego).

Planowanie zdolności produkcyjnych – planowanie wykorzystania zdolności produkcyjnych (gniazd roboczych oraz przypisanych do nich stanowisk roboczych) odbywa się za pomocą kalendarza produkcyjnego, w którym możemy zaplanować zmiany oraz dni wolne dla całego roku i wg tych parametrów system będzie planował zdolności produkcyjne dla zleceń produkcyjnych. Dodatkowo system ewidencjonuję: przestoje, czas nieprodukcyjny, obciążenia.
Korzyści