17 lutego 2016

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami jest procesem planowania, organizowania, motywowania oraz kontroli zasobami przedsiębiorstwa, do których zaliczamy: ludzi, materiały, usługi oraz zachodzące pomiędzy nimi zależności, które pozwalają na osiągnięcie celu.

Wyobraźcie sobie, że posiadacie narzędzie do zarządzania projektami, które daje Wam rzeczywisty obraz, w którym punkcie projektu się znajdujecie lub będziecie mogli wykorzystać narzędzie do prognozowania wykorzystania zasobów potrzebnych waszych projektach.

Microsoft Dynamics NAV daje taką możliwość kontroli, która przyczyni się do poprawy relacji
z klientami, wydajności zespołu projektowego oraz pomoże powiększyć zyski z prowadzonej działalności.

What, when and how much

Radzenie sobie z wszystkimi szczegółami w projekcie często bywa bardzo trudne do osiągnięcia. Microsoft Dynamics NAV pozwoli na szczegółowe planowanie i rozliczanie poszczególnych etapów projektów począwszy od projektowania budżetu projektu poprzez planowanie, realizację i rozliczenie etapów lub całości realizowanych projektów.


Korzyści z wdrożenia Microsoft Dynamics Nav
Zaawansowane raporty, które ukazują dokładny obraz rozliczeń, poszczególnych procesów projektowych, zapisów księgowych, które dostarczają pełnych informacji o wszystkich poniesionych kosztach projektów.

Dodatkowo wykorzystując automatyzację procesów łatwiej jest zarządzać wszystkimi procesami projektów, śledzić zmiany i wahania pomiędzy planem, a realizacją może zwiększyć efektywność w projekcie nawet kilkukrotnie.

Podczas korzystania z Microsoft Dynamisc NAV do zarządzania projektami jesteśmy w stanie połączyć projekty z finansami. Dzięki takiemu rozwiązaniu można uzyskać lepszy obraz na temat rozliczanych kosztów takich jak koszty pracy, materiałów oraz kosztów twardych, które mają wpływ w całość projektu. Dzięki Microsoft Dynamics NAV precyzyjnie dowiesz się
o wszystkich kosztach i przychodach poniesionych na projektach i porównasz to z planem, który był założony.

Planowanie zleceń

Planowanie projektów oparte jest o wiersze planowania, które szczegółowo określają zużycie zasobów (czas pracy), materiałów wykorzystywanych w projekcie oraz dodatkowych kosztów. Całość składa się na plan projektu, który możemy podzielić na: