7 stycznia 2016

Comarch ERP XL

Comarch_ERP-XL

Comarch ERP XL

Jest to zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem. Dedykowany jest dla przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych oraz handlowych z niemalże wszystkich sektorów gospodarki. Nowoczesne rozwiązanie informatyczne polskiej firmy Comarch, umożliwiające efektywne zarządzanie w średnich oraz dużych firmach. Modułowa budowa systemu zapewnia elastyczność dla użytkownika, który samodzielnie decyduje w jakich obszarach swojej firmy będzie wykorzystywał szerokie możliwości Comarch ERP XL. Harmonijna współpraca dostępnych modułów oparta na pracy w jednej bazie, umożliwia rozbudowę systemu w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa. Z rozbudowanych możliwości systemu Comarch ERP XL korzysta aktualnie ponad 6500 firm.

System oferowany jest w dwóch wersjach, serwerowej oraz poprzez zdalny dostęp internetowy w modelu SaaS (Software as a Sernice).

 

Moduły Comarch ERP XL

 

Produkcja

Rozwiązanie firmy Comarch doskonale funkcjonuje w przedsiębiorstwach działających w oparciu o produkcję dyskretną, seryjną, jednostkową oraz procesową. Daję możliwość:

 • Definiowania technologii
 • Konfigurowania produktu
 • Harmonogramowania produkcji zarówno automatycznie jak i ręcznie
 • Rozliczania produkcji
 • Kompletacji

Funkcje te pozwalają na usprawnienie procesów okołoprodukcyjnych dzięki czemu z procesu produkcji można wyeliminować przestoje.

Dodatkowo Comarch ERP XL daje możliwość prowadzenie działalności serwisowej w ramach obsługi posprzedażowej klientów, a także realizacji zleceń serwisowych wewnątrz firmy.

 

Handel i dystrybucja

Rozbudowane opcje tego modułu pozwalają na realizację procesu sprzedaży poprzez wiele kanałów, dodatkowo istnieje możliwość dystrybucji za pośrednictwem sieci detalicznej. Całość sprzedaży wsparta jest poprzez efektywne funkcje zakupowe, do których zalicza się między innymi zarządzanie dokumentami i procesami zakupowymi.

 • Obsługa różnego rodzaju transakcji handlowych krajowych i zagranicznych, w tym niestandardowych (np. tax free, obrót złomem, obrót towarami koncesjonowanymi, obsługa kaucji),
 • Elastyczne zarządzanie cenami i rabatami,
 • Generowanie rozbudowanych promocji oraz rabatów,
 • Stała kontrola nad limitami kredytowymi kontrahentów oraz skuteczne narzędzia zarządzania płatnościami,
 • Dowolne wyznaczanie zamienników dla poszczególnych pozycji asortymentowych oraz tworzenie kompletów,
 • Prosta realizacja sprzedaży na stanowisku kasowym dzięki aplikacji przeznaczonej dla sprzedawców pracujących na ekranach dotykowych,
 • Skuteczna obsługa posprzedażowa – ewidencja oraz realizacja reklamacji, automatyczne korekty i efektywna obsługa zwrotu towarów.

 

CRM

Moduł do zarządzania relacjami z klientami (ang. customer relationship management) zawiera narzędzia dające możliwość kreowania oraz monitorowania wszelakich działań związanych z klientami, zarówno aktualnymi jak i potencjalnymi.

 • Archiwizacja każdego rodzaju kontaktu z klientami, tj. rozmowy telefoniczne, wiadomości email, komunikacji za pomocą komunikatorów internetowych, czy też tradycyjnych spotkań
 • Dostęp do informacji o kontrahentach za pośrednictwem przeglądarki internetowej,
 • Możliwość zbierania i analizy informacji z rynku (preferencje klientów, opinie o produktach, ocena współpracy itp.),
 • tworzenie raportów Business Intelligence w oparciu o dostępne informacje o klientach.

 

Gospodarka magazynowa

 

Moduł ten odpowiedzialny za zagadnienia związane z procesami magazynowymi. Pomaga stworzyć struktury magazynu, efektywnie rozmieścić asortyment a także umożliwia zorganizować wydanie oraz transport produktów.

 • Obsługa dowolnej ilości magazynów,
 • Wspieranie gospodarowania przestrzenią magazynową,
 • Możliwość przyjmowania oraz wydawania towarów w różnych opakowaniach, kreowanie przeliczników opakowań,
  Możliwość generowania kilku kodów kreskowych dla konkretnego towaru, łączenie ich z adresami magazynowymi,
 • Obsługa Magazynów Wysokiego Składowania,
 • Tworzenie automatycznych zamówień na podstawie określonych przez użytkownika kryteriów, poprzedzone generowaniem automatycznego planu zapotrzebowania,
 • Wykorzystanie cech zasobów w procesie zarządzania partiami towarów,
 • Automatyzacja definiowania naliczania kaucji, ewidencja kaucji pobieranych np. w związku z obrotem opakowaniami zwrotnymi,
 • Wizualizacja magazynu z możliwością poruszania się po nim.

 

Finanse i księgowość

Szeroko rozbudowane opcje modułu Finanse i księgowość pozwalają ewidencjonować zdarzenia gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo system daje możliwość pełnej analizy sytuacji firmy w oparciu o dane finansowo – księgowe. Posiada narzędzia umożliwiające prawidłowe prowadzenie rachunkowości przedsiębiorstwa.

 • Monitoring kosztów
 • VAT pod kontrolą
 • Zarządzanie płynnością finansową
 • Szeroka paleta form płatności
 • Wielowalutowość
 • Uwzględnienie specyfik produktów finansowych
 • Ewidencja składników majątku trwałego
 • Amortyzacja składników majątku trwałego
 • Dynamiczne raportowanie

BI

Moduł ten pozwala tworzyć rozmaite zestawienia, wykresy, mapy poprzez przekształcenie danych, uzyskane raporty pozwalają kadrze zarządzającej podejmować decyzje w oparciu o usystematyzowane, rzetelne informacje.

 • Analizy biznesowe,
 • Efektywny kontroling,
 • Mobilny dostęp do modułu,
 • Comarch Smart Analytics,
 • Konsolidacja finansowa,
 • Planowanie budżetu

 

Kadry i płace

Moduł ten posiada narzędzia potrzebne do prowadzenia działań kadro – płacowych w przedsiębiorstwach małych, średnich a także dużych z rozbudowaną strukturą organizacyjną. Elastyczny system pozwala na konfigurowanie przez użytkownika dodatkowych, niestandardowych funkcji, a także umożliwia dostosowywanie działań do aktualizowanych przepisów.

 • Rozliczanie m.in. umów cywilno-prawnych i rozliczenie właścicieli– dostęp do pełnej gamy deklaracji składanych do ZUS i urzędu skarbowego,
 • Wysłanie deklaracji ZUS do programu Płatnik,
 • Wysyłanie deklaracji PFRON oraz SODiR Offline,
 • Wysyłanie e-deklaracji podatkowych na serwery Ministerstwa Finansów,
 • Wydruki deklaracji podatkowych.
 • Obsługa pełnego procesu kadrowo-płacowego – od przyjęcia pracownika, poprzez wszelkie operacje dotyczące jego rozliczeń, aż do rozwiązania umowy o pracę i wyrejestrowania go z ubezpieczeń,
 • Wsparcie definiowania elementów wynagrodzeń, uzależniania ich wysokości od czasu pracy, nieobecności lub stażu pracy,
 • Przygotowanie wypłaty gotówkowej i przelewów na rachunki bieżące pracowników,
 • Automatyczna informacja o kosztach wynagrodzeń.

 

Obieg dokumentów

Narzędzia tego modułu pozwalają na sprawne archiwizowanie dokumentów oraz zarządzanie nimi.

 • Możliwość określania procesów obiegu dokumentów,
 • Nadawanie i kontrolowanie uprawnień operatorów do korzystania z dokumentów oraz folderów (wgląd, edycja, usuwanie),
 • Możliwość kojarzenia pliku z konkretnym elementem systemu Comarch ERP XL HR a także podmiotem,
 • Definiowanie atrybutów wyróżniających dokumenty, umożliwiając tym samym łatwe wyszukiwanie,
 • Trzy opcje załączania dokumentów w programie, fizyczny zapis w bazie danych, określenie ścieżki dostępu do dysków komputera lub zapis w usłudze iBard24.

 

Dodatkowe możliwości Comarch ERP XL

Mobilne rozwiązania Comarch

Narzędzia mobilne pozwalają na dostęp do informacji z systemu ERP z każdego miejsca na ziemi.

 • Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży
 • Comarch ERP Mobile Sprzedaż
 • Comarch BI Point
 • Comarch WMS Magazynier

 

e – Commerce

Możliwość sprzedaży produktów i usług za pomocą internetu. Comarch daje możliwość wdrożenia e-sklepu w pełni kompatybilnym z systemem XL. Dzięki przygotowanym szablonom graficznym oraz tworzeniu struktury sklepu internetowego w oparciu o dane zawarte w systemie ERP, wdrożenie nowego kanału sprzedaży możliwe jest przy użyciu niewielkich zasobów finansowych oraz czasowych.

 

Elektroniczna wymiana dokumentów (EDI)

Comarch ERP XL we współpracy z Comarch EDI zapewnia efektywną i bezpieczną wymianę danych w całym łańcuchu dostaw. W ciągu kilku dni Twoja firma może rozpocząć komunikację elektroniczną ze wszystkimi partnerami, niezależnie od ich zaawansowania technologicznego oraz obszaru geograficznego.