7 stycznia 2016

Wdrożenia systemu ERP Microsoft Dynamics NAV (Navision) + aktualizacja / upgrade

Microsoft Dynamics NAV

 

Microsoft Dynamics NAV to podstawowe narzędzie biznesowe dające nowe możliwości, które w dużej mierze przyczynią się do tego, że zawsze będziesz krok przed konkurencją. Jest to oprogramowanie, które wykorzystuje ponad 120.000 firm na świecie.

System Microsoft Dynamics NAV cechuje się funkcjonalnością, intuicyjnością interfejsu oraz elastycznością na indywidualne potrzeby i wymagania Klienta. System gwarantuje pełen komfort pracy, dzięki możliwości dostępu do niego z każdego miejsca o dowolnym czasie oraz przy użyciu dowolnego urządzenia (tablet, komputer, telefon).

Możliwości jakie oferuje system Microsoft Dynamics NAV zapewniają najwyższy poziom zarządzania firmą:

 • Najpopularniejszy system ERP z rodziny produktów Microsoft
 • Wykorzystywany w codziennej pracy przez ponad 120.000 firm z całego świata
 • Bogata oraz na bieżąco rozbudowywana funkcjonalność
 • Intuicyjny interfejs użytkownika
 • Certyfikat zgodności z polską ustawą o rachunkowości
 • Integracja z Microsoft Office 365, Microsoft Power BI, Microsoft Dynamics CRM oraz Microsoft AZURE

Microsoft Dynamics NAV to narzędzie, które pozwala usprawnić działania we wszystkich obszarach firmy.

Wykorzystując system Microsoft Dynamice NAV można:

 • Ograniczyć zbędne koszty
 • Wykluczyć niekorzystne decyzje
 • Otrzymać szczegółowy wgląd w funkcjonowanie firmy,
 • Ulepszyć oraz lepiej zorganizować pracę pracowników

Sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem to:

 • Szybki oraz realny zwrot z inwestycji przy pomocy np. zakupu systemu w abonamencie wraz z usprawnieniem pracy firmy
 • Zredukowanie kosztów pracy poprzez automatyzację codziennej pracy oraz braku potrzeby przepisywania tych samych danych
 • Podwyższenie produktywności pracowników przy użyciu np. wspólnej bazy danych, dzięki  której jest możliwa szybsza wymiana informacji
 • Sprawne oraz wiarygodne raportowanie dzięki możliwości integracji systemu z Microsoft Excell, Microsoft Power BI
 • Prosty, jasny dostęp do kluczowych informacji poprzez pracę na wspólnej bazie
 • Usprawnienie procesów za sprawą wbudowanej funkcjonalności przepływu pracy oraz innowacyjnej technologii Microsoft
 • Obniżenie ilości błędnych decyzji dzięki zwiększonej kontroli nad przedsiębiorstwem
 • Usprawnienie organizacji pracy dzięki unikatowemu interfejsowi użytkownika Microsoft Dynamice

Optymalizacja zarządzania zapasami:

 • Obniżenie poziomu rezerw poprzez np. graficzną analizę dostępności rezerw w czasie lub mechanizmom MRP
 • Terminowość dostaw wskutek funkcjonalności obietnic realizacji zamówień (ATP/CTP)
 • Lepsze użytkowanie powierzchni magazynowej w wyniku zaawansowanej obsłudze magazynu czy wbudowanej funkcjonalności Magazynu Wysokiego Składowanie (WMS)
 • Obniżenie czasu pakowania oraz pobieranie zasobów przy użyciu rejestracji zleceń dyspozycji magazynowych lub funkcjonalności kompletacji

Wyższy poziom kontroli księgowej:

 Optymalizacja czasu oraz wydatków prowadzenia księgowości w wyniku np. automatycznym mechanizmom księgowania dokumentów

 • Wyższa weryfikacja należności oraz zobowiązań za pośrednictwem automatycznej kontroli kredytów kupieckich powiązanych z integracją z bankowością elektroniczną
 • Dobre decyzje bazujące na lepszej jakości danych w wyniku pracy na jednej bazie danych współdzielonych oraz braku potrzeby integracji pomiędzy modułami
 • Efektywna analiza danych finansowych za sprawą wbudowanej funkcjonalności analiz wielowymiarowych.

Wiele firm w celu podniesienia wyników swojej pracy, bycia bardziej konkurencyjnym korzysta z różnego rodzaju rozwiązań. Z pomocą przychodzą systemy ERP (Enterprise Resource Planning) oferując narzędzia wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem. Microsoft Dynamics NAV (Navision) jest systemem informatycznym klasy ERP przeznaczonym dla małych i średnich firm. Rozwiązania i funkcjonalności dostarczane przez program pozwolą lepiej gospodarować czasem i zasobami umożliwiając skoncentrowanie się na głównej działalności biznesowej. System pozwala na indywidualne podejście do klienta przedstawiając rozwiązania w kwestiach istotnych dla danego miejsca pracy.

Dużą zaletą jest budowa modułowa i elastyczność, które pozwalają dostosować działanie programu do danego klienta. Pozwala to również na rozbudowę systemu powiązanego z rozwojem przedsiębiorstwa. Microsoft Dynamics NAV (Navision) można podzielić na segmenty zarządzające różnymi kwestiami występującymi w firmie.

Korzyści z wdrożenia Microsoft Dynamics Nav

 

Redukcja stanów magazynowych (zapasów)

 

Podstawową korzyścią z wdrożenia systemu ERP, widoczną dla działu logistyki i magazynowania, jest obniżenie stanów magazynowych. Poprawa planowania i organizacji w zakresie gospodarki materiałowej po wdrożeniu systemu ERP może powodować znaczną redukcję poziomu utrzymywanych zapasów. Redukcja zapasów (składnika, który stanowi istotny udział aktywów przedsiębiorstwa) nie jest przy tym zazwyczaj jednorazowa, ponieważ wdrożenie Microsoft Dynamics NAV umożliwia trwałą kontrolę stanów magazynowych i tym samym ograniczenie kosztów ich utrzymywania.

 

Mierzalny element procesu Spodziewane korzyści
 • Zmniejszenie całkowitych kosztów dystrybucji
 • Poprawa punktualności dostaw
 • Redukcja poziomu zapasów
 • Zmniejszenie kosztu i czasu importu/eksportu
 • Poprawa wykorzystania powierzchni magazynowej
 • Redukcja czasów pobierania i pakowania
 • Zmniejszenie kosztów realizacji dostaw
 • Redukcja poziomu zapasów o 30%
 • Poprawa punktualności dostaw z 70% do 87%
 • Zmniejszenie kosztów transportu zapasów o 20%
 • Redukcja średniego dystansu i czasu dostaw o 33%
 • Zwiększenie rotacji zapasów o 20%

 

Redukcja kosztów materiałowych

Z perspektywy działu zakupów i zaopatrzenia podstawową korzyścią z wdrożenia systemu ERP jest z pewnością redukcja kosztów materiałowych. Microsoft Dynamics NAV pozwala określić przewidywane zapotrzebowanie na materiały oraz towary, wymagania względem warunków i terminów przyszłych dostaw. W przedsiębiorstwie, w którym wdrożony jest system Microsoft Dynamics NAV, nie jest konieczne utrzymywanie wysokich stanów zapasów, co może z kolei prowadzić do obniżenia kosztów działalności.

 

 

Mierzalny element procesu Spodziewane korzyści
 • Poprawa terminów i warunków dostaw
 • Zmniejszenie kosztów zakupów
 • Zmniejszenie kosztów magazynowania
 • Poprawa obsługi zobowiązań
 • Poprawa doboru dostawców
 • Redukcja czasu odpowiedzi dostawców na zapytanie ofertowe o 80%
 • Zmniejszenie kosztów współpracy z dostawcami o 40%
 • Zmniejszenie kosztów zakupów o 5-10%

 

Redukcja nakładów pracy i kosztów produkcji

Zmniejszenie nakładów pracy będzie z pewnością docenione przez działy produkcji. Wdrożenie systemu ERP może także prowadzić do optymalizacji nakładów pracy, m.in. poprzez mniejsze niedobory zasobów, mniejszą liczbę przestojów, powtórzeń i nadgodzin.

Minimalizacja niedoborów przy pomocy analizy MRP oraz lepsza organizacja pracy pozwalają z reguły na skrócenie czasu realizacji zamówień, uniknięcie zakłóceń, sprawną kontrolę wykonywanych zadań. Microsoft Dynamics NAV pozwala skupić się na rozwijaniu lepszych metod działania, zwiększaniu jakości i wydajności pracy.

 

Mierzalny element procesu Spodziewane korzyści
 • Poprawa efektywności produkcji
 • Redukcja kosztów ogólnych produkcji
 • Redukcja kosztów materiałów
 • Poprawa jakości produkcji
 • Poprawa dostępności surowców
 • Wydłużenie czasu „ życia” narzędzi
 • Zmniejszenie liczby braków (błędów) produkcyjnych
 • Dostępność surowców do produkcji poprawiona z 80% do 97%
 • Redukcja nadgodzin pracowników 25%
 • Zwiększenie wydajności maszyn i linii produkcyjnych 5–20%
 • Zmniejszenie pracochłonności harmonogramowania produkcji 10%

 

Poprawa jakości obsługi klientów i wzrost sprzedaży

Jest to główna korzyść z wdrożenia systemu ERP dla działu sprzedaży. W wyniku wdrożenia systemu Microsoft Dynamics NAV organizacja procesu sprzedaży i produkcji może ulec znacznej poprawie. Przyczynić się to może do podwyższenia jakości obsługi klienta oraz wzrostu sprzedaży.

Na poprawę relacji z klientami duży wpływ ma dotrzymywanie czasu i warunków dostaw. W efekcie może to prowadzić do wzrostu satysfakcji i lojalności klientów. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa, handlowcy mogą skupić się na sprzedaży, zamiast na rozpatrywaniu reklamacji i wyjaśnianiu błędów w poprzednich dostawach.

W przypadku wyrobów produkowanych na zamówienie, odpowiednie kalkulacje pozwalające na wycenę zamówień mogą być sporządzane przez handlowców lub czasem nawet samych klientów. Wyższa jakość obsługi klienta może również prowadzić do zmniejszenia liczby utraconych kontraktów oraz zwiększenia potencjalnej wielkości sprzedaży.

 

Mierzalny element procesu

Spodziewane korzyści

 • Poprawa dokładności zamówień oraz zwiększenie liczby dostaw na czas
 • Poprawa dokładności prognoz
 • Bardziej efektywna strategia cen i promocji
 • Poprawa realizacji dostaw według specyficznych oczekiwań klientów
 • Poprawa efektywności działów sprzedaży
 • Redukcja czasu obsługi zamówień o 90 %
 • Zmniejszenie liczby telefonów potrzebnych do realizacji zamówień o 80 %
 • Poprawa dostępności produktów do sprzedaży z 80 % do 98%

 

Zwiększenie poziomu kontroli księgowej

Do głównych korzyści z wdrożenia systemu ERP widocznych z perspektywy działu finansowego należy zwiększenie poziomu kontroli księgowej. Lepsze procedury kontroli płatności mogą znacząco skrócić czas spływu należności, tym samym pozwalając przedsiębiorstwu utrzymać płynność finansową.

Microsoft Dynamics NAV umożliwia także automatyzację procesu fakturowania, monitów, możliwość przygotowywania zestawień okresowych i śledzenie zaległych płatności. Możliwość sprawdzania zadłużenia klienta już na etapie składania przez niego zamówienia oraz bardziej sprawna obsługa zamówień prowadzić może do dalszego ograniczenia problemów ze ściągalnością należności.

Systemy ERP mogą także umożliwić przedsiębiorstwom lepsze śledzenie warunków finansowych dostaw, co umożliwia bardziej szczegółowe planowanie przepływów pieniężnych oraz płacenie tylko za te faktury, które stają się wymagalne. Dzięki temu może obniżyć się poziom utrzymywanego stanu środków pieniężnych.

 

Mierzalny element procesu

Spodziewane korzyści

 • Poprawa czasu i kosztów konsolidacji danych
 • Poprawa kontroli należności i zobowiązań
 • Poprawa produktywności personelu
 • Lepsze wsparcie dla podejmowania decyzji w oparciu o dane ekonomiczne
 • Redukcja czasu zamykania okresów obrachunkowych o 50%
 • Redukcja liczby pracowników o 25%
 • Wzrost liczby udzielanych upustów tytułem wcześniejszej zapłaty o 230%
 • Skrócenie czasu spłaty należności o 20%

 

Efektywne zarządzanie wymaga dobrego rozeznania. Systemy ERP dają wgląd w mechanizmy biznesowe występujące w Twoim przedsiębiorstwie. Mając do nich dostęp łatwiej obrać nam strategię działania poszczególnych jednostek w firmie. Oprócz samej wiedzy systemy Microsoft Dynamics Nav (Navision) dostarcza narzędzi do planowania działań. Pomaga również pilnować aby nasze zamierzenia były realizowane. Daje także dostęp do wszystkich danych finansowych, transakcji, zysków i strat co pozawala na bieżąco wprowadzać potrzebne zmiany.

Dzięki różnorodnym rozwiązaniom można podchodzić do każdego klienta indywidualnie. Ofertowanie, tworzenie różnych cenników w zależności od kontrahenta oraz system rabatów nie zajmuje już tyle czasu co dawniej. Klient dzięki temu czuje się ważny dla nas przez co wzrasta jego zadowolenie z proponowanych usług. System analiz BI jest bardzo pomocny w szacowaniu kierunku rozwoju firmy i pozwala szybko skorygować obrany kurs.

 

Microsoft Dynamics Nav (Navision) to zintegrowany system, który w łatwo dopasowuje się do danego przedsiębiorstwa pomagając rozwiązać wiele branżowych kwestii. Nigdy nie zatrzymuje się w miejscu. Funkcjonalność programu rozszerza się wraz z rozwojem firmy. Wielowalutowość oraz wielojęzyczność wspomagają relacje z zagranicznymi kontrahentami. Zdalny kontakt z systemem pozwala na dostęp do potrzebnych danych z dowolnego miejsca wspomagając prace pozabiurowe.