24 lutego 2017

Upgrade w Microsoft Dynamics NAV

Serenity Group Sp. z o.o. – autoryzowany partner Microsoft.

 

Jako partner Microsoft jesteśmy przygotowani do wdrażania ulepszeń Microsoft Dynamics NAV, w sposób który nie przeszkadza w prowadzeniu firmy. Gwarantujemy bezpieczną oraz sprawną realizację projektów upgrade Microsoft Dynamics NAV.

 

Zachęcamy do obejrzenia filmiku przedstawiającego Upgrade systemu Microsoft Dynamics NAV z wersji 2009 do wersji 2016.

Utrzymanie oraz modernizacja systemu do zarządzania przedsiębiorstwem jest istotnym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Aktualizacja systemu Microsoft Dynamics NAV niesie za sobą poprawę funkcjonalności, nowe funkcje i rozszerzone możliwość.  W wyniku aktualizacji można zwiększyć wydajność, obniżyć koszty i poprawić obsługę klienta.

Microsoft Dynamics NAV jest rozwiązaniem, które odpowiada na potrzeby współczesnego rynku. Po uaktualnieniu Microsoft Dynamics NAV do najnowszej wersji zaawansowane funkcje oraz technologiczne innowacje ułatwiają dostęp do informacji poprawiając sprawność organizacyjną przedsiębiorstwa. Aktualizacje w systemie Microsoft Dynamics NAV są tworzone z myślą o rozwijającym się biznesie i o potrzebach przedsiębiorców.

Proces aktualizacji uzależniony jest od różnych czynników, takich jak wersja Microsoft Dynamics NAV oraz tego czy nowe rozwiązanie różni się od standardowej wersji Dynamics NAV.

 

 

Zakres oferty Serenity Group Sp. z o.o. dotyczącej upgrade w Microsoft Dynamics NAV to m.in.:

 • Analiza przed upgrade’owa (analiza potrzeb).
 • Przenoszenie obsługi procesów.
 • Testowanie obsługi procesów.
 • Migracja danych.
 • Testy po migracji danych.
 • Szkolenie z różnic pomiędzy wersjami.

 

Korzyści wynikające z aktualizacji oprogramowania to m. in.:

 • Lepsze parametry i lepsza stabilność.
 • Udostępnienie nowych funkcji.
 • Odświeżenie interfejsu.
 • Wyeliminowanie znanych błędów.
 • Poprawienie wydajności i szybkości działania.

Proces uaktualnienia systemu Microsoft Dynamice NAV jest uzależniony od kilku czynników m.in. od wersji którą się aktualizuje oraz od stopnia  w jakim rozwiązanie różni się od standardowej wersji Microsoft Dynamics NAV.

Poniżej opisano zadania, które są wymagane do uaktualnienia bazy danych Microsoft Dynamics NAV 2013, Microsoft Dynamics NAV 2013 R2, Microsoft Dynamics NAV 2015 lub Microsoft Dynamics NAV 2016 do systemu Microsoft Dynamics NAV 2017.

Wymagania wstępne

Przed rozpoczęciem wykonywania prac związanych z uaktualnieniem należy upewnić się, że spełnia następujące wymagania wstępne:

 • Komputer używa tej samej strony kodowej, co dane, które zostaną zmodernizowane. Jeśli są używane sprzeczne kodepały, niektóre z nich nie będą wyświetlane w podpisach, a dostęp do uaktualnionej bezy danych może stać się niemożliwy. To dlatego, że system Microsoft Dynamics NAV 2017 musi usunąć nie prawidłowe znaki metadanych, aby ukończyć aktualizację danych. W takim przypadku po uaktualnieniu należy otworzyć bazę danych w środowisku programistycznym na komputerze z odpowiednią stroną kodową i skompilować wszystkie obiekty. Dodaje to brakujące znaki. Opcjonalnie można wyeksportować podpisy przed uaktualnieniem.
 • Masz plik FOB zawierający zaktualizowany kod aplikacji i zestaw narzędzi do aktualizacji. Zestaw narzędzi do aktualizacji może również znajdować się w oddzielnym pliku FOB.
 • Wszystkie obiekty aplikacji w starej bazie danych zostały zbudowane.
 • Wszystkie obiekty aplikacji w starej bazie danych są odblokowane.
 • Schemat bazy danych został zsynchronizowany w starej aplikacji.
 • Wszystkie rekordy instancji programu Microsoft Dynamics NAV Server zostały usunięte z tabeli  instancji dbo.Server Instance  w starej bazie danych w programie SQL Server. Można to zrobić używając programu SQL Server Management Studio, aby otworzyć i usunąć tabelę.
 • Usprawnienia zostały zaktualizowane w plikach XML zestawów uprawnień.Jeśli stara baza danych zawiera kody komend roboczych tekstów, zmodyfikowano sygnaturę wyzwalaczy ONBefore i OnAfterTestRun kodantów runnera testowego w celu włączenia parametru TestPermission.
 • (Opcjonalnie) Jeśli stara aplikacja Dynamics NAV używa szyfrowania danych, wyeksportuj plik kluczy szyfrowania do szyfrowania danych.
 • (Opcjonalnie) Jeśli stara aplikacja Microsoft Dynamics NAV korzysta z usług płatniczych dla systemu Microsoft Dynamics ERP, należy pamiętać, że jest ona przerywana w systemie Microsoft Dynamics NAV 2017.

1. Utworzenie pełnej wersji zapasowej starej bazy danych SQL SQL Server.

Należy utworzyć pełną kopię zapasową bazy danych w programie SQL Server. Alternatywnie można utworzyć kopie starej bazy danych i wykonywać zadania uaktualniania na kopii.

2. Przesłanie licencji Microsoft Dynamics NAV 2017 na stara bazę danych.

Używając środowiska programistycznego Microsoft Dynamics NAV, który pasuje do starej bazy danych, należy pobrać licencję Microsoft Dynamics NAV 2017 do bazy danych.

3. Usuwanie wszystkich obiektów, za wyjątkiem tabel ze starej bazy danych.

W środowisku środowiska programistycznego pasujące do bazy danych należy otworzyć starą bazę danych, otworzyć projektant obiektów, po czym usunąć wszystkie obiekty z pominięciem tabel.

4. Odinstalowanie starego produktu i zainstalowanie nowego.

Należy odinstalować starą wersję Microsoft Dynamics NAV, a następnie zainstalować Microsoft Dynamics NAV 2017. 

5. Konwersja starej bazy danych do formatu Microsoft Dynamics NAV 2017.

W celu przekonwertowania starej bazy danych do formatu Microsoft Dynamics NAV 2017, należy otworzyć stara bazę danych w środowisku programowania Microsoft Dynamics NAV 2017 i postępować zgodnie z instrukcjami konwersji.

6. Połączenie wystąpienia serwera Microsoft Dynamics NAV 2017 z przekształconą bazą danych.

Narzędzie do administrowania serwerem Microsoft Dynamics NAV służy do łącznia wystąpienia instancji Microsoft Dynamics NAV Server z przekształcona bazą danych.

Ponadto należy dodać konto usługi, które jest używane przez wystąpienie systemu Microsoft Dynamics NAV Server jako członka roli db_owner w bazie danych Dynamics NAV na serwerze SQL Server.

7.Skompilowanie tabel systemowych z walidacją.  

Należy użyć środowiska programistycznego do kompilowania wszystkich tabel systemowych. Tabele systemowe maja identyfikatory w zakresie 2000000000.

8. Uruchomienie synchronizacji schematu w celu zakończenia konwersji bazy danych.

Synchronizację schematu można przeprowadzić za pomocą środowiska wykonawczego programu Microsoft Dynamics NAV bądź powłoki administracyjnej programu Microsoft Dynamics nAV 2017.

9. Importowanie obiektów aplikacji do przekształconej bazy danych.

W środowisku programistycznym należy zaimportować i skompilować wszystkie obiekty aplikacji w bazie danych Microsoft Dynamics NAV 2017. Zawiera to plik FOB, który obejmuje wszystkie obiekty programu Microsoft Dynamics NAV 2017 z obiektów pakietu narzędzi uaktualniania oraz uaktualnienia kodu aplikacji.

W trakcie importowania pliku FOB, gdy wystąpią konflikty metadanych, należy użyć arkusza Importuj.

W oknie dialogowym do wybierania synchronizacji schematu ustawia się opcję Synchronizuj schemat na Później.

10. Uruchomienie synchronizacji schematu, aby zsynchronizować nowe tabele.

Publikowanie zmian schematu danych nowo przyjętych tabel do tabel SQL należy uruchomić synchronizację. Schemat dla wszystkich tabel – z opcją Walidacja z środowiska programistycznego bądź uruchomienie polecenia cmdlet Sync-NavTenant z powłoki administracyjnej programu Microsoft Dynamics NAV 2017.

11. Uruchomienie procesu aktualizacji danych.

Uaktualnienie danych uruchamia obiekty narzędzi aktualizacji m.in. takie jak kody kreacji aktualizacji czy tabele uaktualnień, w celu migracji danych biznesowych ze starej struktury tabeli do nowej struktury tabeli. Rozpocząć uaktualnienie danych można za pomoca środowiska wykonawczego programu Microsoft Dynamics NAV bądź powłoki administracyjnej programu Microsoft Dynamics NAV 2017.

12. Usuwanie obiektów uaktualnień,

W tym momencie została zmodernizowana baza danych do systemu Microsoft Dynamics NAV 2017. Można  w tym momencie usunąć kody kreskujące uaktualnienia i uaktualnić obiekty tabel, które zostały zaimportowane w pkt 9.

W trakcie usuwania tabel, w oknie dialogowym Usuń, należy ustawić opcję Synchronizuj schemat na Wymuszanie.

13. Importowanie ulepszonych zestawów uprawnień i usprawnień, korzystając z ról i uprawnień XMLportów.

Zestaw uprawnień i usprawnień plików XML należy importować zgodnie z poniższą procedurą.

 1. Wszystkie zestawy uprawnień usuwamy w bazie danych pomijając zestaw usprawnień SUPER. W programie Object Designer uruchamiamy stronę 9802 Permission Sets, a następnie usuwamy zestawy uprawnień.
 2. Uruchamianie uprawnień importu/eksportu XMLport 9171 do importowania plików zbiorów uprawnień XML, Na stronie żądania XMLport w polu Kierunek wybieramy Import, następnie przycisk OK i określamy plik zbioru uprawnień.
 3. Uruchamianie uprawnień Import / Eksport XMLport 9172 do zaimportowania pliku XML uprawnień. Na stronie żądania XMLport w polu Kierunek wybieramy Importuj, następnie wybieramy przycisk OK i określamy plik XML uprawnień.

14. Ustawiamy język bazy danych klientów.

W środowisku programowania wybieramy polecenie Narzędzia, następnie wybieramy polecenie Język, w następnej koleśności wybieramy język oryginalnej bazy danych klientów 

15. Rejestrowanie dodatków kontrolnych klienta.

Baza danych jest w pełni aktualizowana i jest gotowa do użycia. Program Microsoft Dynamics NAV 2017 jednak zawiera następujące rozszerzenia kontroli klienta.

 

 • Dynamics.Nav.Client.BusinessChart
 • Dynamics.Nav.Client.CodeViewer
 • Dynamics.Nav.Client.DynamicsOnlineConnect
 • Dynamics.Nav.Client.OAutIntegration
 • Dynamics.Nav.Client.PageReady
 • Dynamics.Nav.Client.PingPong
 • Dynamics.Nav.Client.SocialListening
 • Dynamics.Nav.Client.TimelineWeryfikacja
 • Dynamics.Nav.Client.VideoPlayer
 • Dynamics.Nav.Client.WebPageViewer

Aby korzystać z tych dodatków, należy je zarejestrować w dodatku klienta dla tabele 2000000069. W zależności od uaktualnionej wersji, wszystkie dodatki mogą zostać zarejestrowane po zakończeniu procesu uaktualniania. Można zarejestrować brakujące dodatki kontrolnie na stronie dodatków sterowania w kliencie Microsoft Dynamics NAV Windows.